kurz CHELEPO


Program odborného vzdělávacího kurzu Chemická legislativa pro průmysl a obchod známého pod zkratkou „CHELEPO“ se zaměřuje na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž také biocidních přípravků. Problematika chemických látek a směsí a biocidních přípravků je legislativně vymezena právními předpisy Evropské unie a České republiky. Na kurzu Vám přineseme souhrn Vašich povinností, které jakožto „účastníci dodavatelského řetězce“ v oblasti chemických látek, směsí a biocidních přípravků musíte splňovat. Především, Vám nabízíme i praktické zkušenosti z daného oboru od zkušených lektorů, kteří v tomto oboru působí více než 10 let.

Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti. Stručný výčet zaměření kurzu:


Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.
Ing. Martina Dobšáková
Ing. Tomáš Králik
kurz@chelepo.cz


Lektorský tým

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí. 48 roků praxe v chemickém výzkumu a vývoji a v oblasti průmyslové toxikologie a chemické bezpečnosti, z toho 38 roků ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví. Mnohaleté zkušenosti ze spolupráce s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků. Zkušenosti s presentací chemické legislativy formou kurzů a seminářů pořádaných pro pracovníky státní správy, průmyslu a obchodu.

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Ing. Radka Vokurková

absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie. Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Ing. Martina Dobšáková

www.infobl.cz


Program kurzu

Co Vás čeká :)
1. DEN
začátek kurzu 9,15 hod., cca 17,30 hod. ukončení
• Aktuality v legislativě (speciální školení pro diisokyanáty, nové harmonizované klasifikace)
• Dovoz chemikálií z třetích zemí – praktické hledisko dovozů (Brexit aj.)
• Povolování z pohledu následného uživatele (co vše pohlídat při přiděleném čísle povolení u dodavatele, oxid chromový)
• Hraniční situace souběhu více předpisů k nařízením REACH a CLP
• Přeprava nebezpečných věcí – jak se „vyhnout plné ADR“
• Podmínky uvádění na trh materiálů, vzniklých z recyklace odpadů
• Oznamování předmětů s obsahem SHVC látek do SCIP databáze
• Diskuze

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková

2. DEN
začátek kurzu 9,00 hod., 14,00 hod. ukončení
• Biocidní přípravky a ošetřené předměty – struktura dokumentů (žádosti, testy účinnosti, hodnotící zpráva)
• Aktuální stav v oznamování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení CLP včetně přehledu Poison center a nouzových kontaktů jednotlivých zemí ES
• Expoziční scénáře
• Diskuze

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková

Zároveň, jestliže uvažujete o koupi softwaru CASEC, tak pro účastníky kurzu CHELEPO nabízíme 10% slevu z ceny roční licence SW CASEC v roce pořízení. Více informací na www.casec.cz

Pořadatelé jsou oprávnění provádět dílčí změny v programu kurzu.


Termín a místo konání

pouze 10. – 11. 11. 2021 ON-LINE prostřednictvím webmeeting


Online registrace

Vyplněnou přihlášku zašlete online prostřednictvím níže umístěného formuláře, nebo nám napište na emailovou adresu kurz@chelepo.cz
Tato přihláška je závazná!

Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2021 (online)
Cena kurzu:
- dvoudenní účast - 4 500,- Kč včetně 21% DPH
- jednodenní účast - 3 000,- Kč včetně 21% DPH
- jednodenní účast - 2 500,- Kč včetně 21% DPH

Omlouváme se, z důvodu nenaplnění kapacity je prezenční forma kurzu v Praze v termínu 10.- 11.11.2021 zrušena.

Účastníci


Fakturační údaje


Informace o zpracování osobních údajů najdete v sekci Ochrana osobních údajů.


Podmínky smlouvy


Ochrana osobních údajů

CHEMELEONI s.r.o.

Lidická 700/19

Brno - Veveří, 602 00

IČ: 06843468

E-mail: kurz@chelepo.cz

Tel: +420 720 030 371, +420 777 589 887

© Copyright 2022 chelepo.cz. Všechna práva vyhrazena.

Online registrace

Kontakty

Loading