kurz CHELEPO


Program odborného vzdělávacího kurzu Chemická legislativa pro průmysl a obchod známého pod zkratkou „CHELEPO“ se zaměřuje na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž také biocidních přípravků. Problematika chemických látek a směsí a biocidních přípravků je legislativně vymezena právními předpisy Evropské unie a České republiky. Na kurzu Vám přineseme souhrn Vašich povinností, které jakožto „účastníci dodavatelského řetězce“ v oblasti chemických látek, směsí a biocidních přípravků musíte splňovat. Především, Vám nabízíme i praktické zkušenosti z daného oboru od zkušených lektorů, kteří v tomto oboru působí více než 10 let.

Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti. Stručný výčet zaměření kurzu:


Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.
Ing. Martina Dobšáková
Ing. Tomáš Králik
kurz@chelepo.cz


Lektorský tým

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Ing. Radka Vokurková

absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie. Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Ing. Martina Dobšáková

www.infobl.cz


Program kurzu

Co Vás čeká :)

1. DEN
začátek kurzu 9,15 hod., cca 17,30 hod. ukončení

• Aktuality v legislativě – nařízení REACH, CLP a BPR
• Povinný formát bezpečnostního listu k 1. 1. 2023
• Endokrinní disruptory – základní informace a přehled na ECHA
• Kontroly ČIŽP
• Dovoz látek a směsí ze zemí mimo EU – základní povinnosti, funkce výhradního zástupce, dovoz do EU vs. nákup v EU
• Oznamování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení CLP
• Diskuze


2. DEN
začátek kurzu 9,00 hod., 14,00 hod. ukončení

• Zpracování „Havarijního plánuׅ“ z pohledu zákona o vodách
• Skladování chemických látek a směsí
• Povinnosti plynoucí z nového zákona o prekurzorech výbušnin
• Diskuze


Přednášející: Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik, Ing. Jiří KamenecPořadatelé jsou oprávnění provádět dílčí změny v programu kurzu.


Termín a místo konání

5. – 6. 10. 2022 PRAHA, hotel Krystal


Online registrace

Vyplněnou přihlášku zašlete online prostřednictvím níže umístěného formuláře, nebo nám napište na emailovou adresu kurz@chelepo.cz
Tato přihláška je závazná!

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2022

Cena kurzu:
- dvoudenní účast - 4 650,- Kč včetně 21% DPH
- jednodenní účast - 3 150,- Kč včetně 21% DPH
- jednodenní účast - 2 650,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci


Fakturační údaje


Informace o zpracování osobních údajů najdete v sekci Ochrana osobních údajů.


Podmínky smlouvy


Ochrana osobních údajů

CHEMELEONI s.r.o.

Lidická 700/19

Brno - Veveří, 602 00

IČ: 06843468

E-mail: kurz@chelepo.cz

Tel: +420 720 030 371, +420 777 589 887

© Copyright 2022 chelepo.cz. Všechna práva vyhrazena.

Online registrace

Kontakty

Loading