kurz CHELEPO

OMLUVA
Ing. Martina Dobšáková a Ing. Tomáš Králik jsou si vědomi toho, že uvedením zavádějících informací o propojenosti jimi pořádaného kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod (CHELEPO) s Kurzem Aplikované Chemické Legislativy (KACHLE) pořádaným společností DEKRA CZ, a.s., se sídlem Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO 49240188, uvedených v pozvánce na kurz CHELEPO z podzimu 2017, kde bylo uvedeno, že kurzy CHELEPO navazují na bývalé Kurzy Aplikované Chemické Legislativy známé pod zkratkou KACHLE, pořádané zaniklou společností EKOLINE s.r.o., IČO 44012446, jakožto právním předchůdcem DEKRA CZ, a.s., mohlo z jejich strany dojít k uvedení potenciálních účastníků kurzu KACHLE v omyl, že kurz KACHLE se již nepořádá a že jej jimi pořádaný kurz CHELEPO nahradil. Za toto své jednání se Ing. Martina Dobšáková a Ing. Tomáš Králik společnosti DEKRA CZ, a.s. omlouvají s tím, že tato omluva je součástí soudního smíru uzavřeného mezi společností DEKRA CZ, a.s. a Ing. Martinou Dobšákovou a Ing. Tomášem Králikem.

Představení kurzu CHELEPO

Program odborného vzdělávacího kurzu Chemická legislativa pro průmysl a obchod známého pod zkratkou „CHELEPO“ se zaměřuje na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž také biocidních přípravků. Problematika chemických látek a směsí a biocidních přípravků je legislativně vymezena právními předpisy Evropské unie a České republiky. Na kurzu Vám přineseme souhrn Vašich povinností, které jakožto „účastníci dodavatelského řetězce“ v oblasti chemických látek, směsí a biocidních přípravků musíte splňovat. Především, Vám nabízíme i praktické zkušenosti z daného oboru od zkušených lektorů, kteří v tomto oboru působí více než 10 let.

Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti. Stručný výčet zaměření kurzu:


Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.
Ing. Martina Dobšáková
Ing. Tomáš Králik
kurz@chelepo.cz


Lektorský tým

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí. 48 roků praxe v chemickém výzkumu a vývoji a v oblasti průmyslové toxikologie a chemické bezpečnosti, z toho 38 roků ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví. Mnohaleté zkušenosti ze spolupráce s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků. Zkušenosti s presentací chemické legislativy formou kurzů a seminářů pořádaných pro pracovníky státní správy, průmyslu a obchodu.

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Ing. Radka Vokurková

absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie. Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Ing. Martina Dobšáková

www.infobl.cz


Program kurzu

Program kurzu pro vás chystáme .... sledujte náš web, nebo nám napište o newsletter: kurz@chelepo.cz

Dobrá zpráva - účastnický poplatek zůstává stejný 4500,- Kč


Termín a místo konání

21. – 22. 4. 2020 Brno, Konferenční místnost hotelu A-SPORT, Vodova 108, Brno www.a-sporthotel.cz
13. – 14. 5. 2020 Praha, Kongresový sál hotelu Krystal, Jose Martího 407/2, Praha www.hotel-krystal.eu
Rezervaci a platbu za ubytování si zajišťuje každý účastník sám, při rezervaci uvádějte AKCE CHELEPO. Informace o možnostech ubytování a ceně pokojů budou účastníkům odeslány na základě registrace na kurz CHELEPO.


Online registrace

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 5 dnů před konáním kurzu elektronicky na e-mailovou adresu kurz@chelepo.cz nebo prostřednictvím níže umístěného formuláře. Tato přihláška je závazná!

Cena kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod je ve výši 4 500,- Kč (nejsme plátci DPH).

Účastníci


Fakturační údaje


Informace o zpracování osobních údajů najdete v sekci Ochrana osobních údajů.


Podmínky smlouvy


Ochrana osobních údajů

CHEMELEONI s.r.o.

Lidická 700/19

Brno - Veveří, 602 00

IČ: 06843468

E-mail: kurz@chelepo.cz

Tel: +420 720 030 371, +420 777 589 887

© Copyright 2020 chelepo.cz. Všechna práva vyhrazena.

Online registrace

Kontakty

Loading